ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΛΟΥΤΣΑ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΛΟΥΤΣΑ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ