Κατασκευή οικολογικών κτιρίων και γενικότερα οικολογικών κατασκευών που υλοποιούνται με τη χρήση οικολογικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τα υλικά αυτά είναι φυσικής προέλευσης, αποκλειστικά μηχανικής επεξεργασίας και χωρίς καμία χημική επεξεργασία.

Πράγματι, τα οικοδομικά προϊόντα που παράγει η ΠΡΟΛΑΤ από το 1967, είναι οικολογικά προϊόντα προερχόμενα από την ανάμιξη φυσικών και ορυκτών υλών. Πρόκειται δηλαδή για φυσικά – βιοκλιματικά προϊόντα.