…αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο φόρμες κτιρίων, είναι ήχοι, μυρωδιές, αναμνήσεις.
…χρησιμοποιούμε υλικά και τρόπους φιλικά για το περιβάλλον.
…δουλεύουμε ομαδικά, δίνοντας την ελευθερία σκέψης στο σχεδιαστή και έκφρασης στον τεχνίτη.
Εάν είστε τελικός καταναλωτής και θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας, είμαστε στην διάθεση σας για να αναπτύξουμε μια επιπλέον σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ:

 • ΠΡΟΛΑΤ , ΧΡΩΤΕΧ , STO , DRAPA
 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ
 • ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ
 • ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
 • ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ
 • ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
 • ΒETOCORE
 • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
 • ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ